Over No Man’s Land

…daar waar je veilig droomt, onderzoekt, faalt, ontmoet, leert, maakt, ontdekt, vraagt, probeert en triomfeert.

No Man’s Land is een online en offline muziekplatform. Als aanjager van popcultuur en voorvechter van authenticiteit, vormt No Man’s Land de verbindende schakel tussen artiesten, het kunstvakonderwijs, cultuur en de muziekindustrie. Wij faciliteren de doorstroom van veelbelovend muziektalent en bieden ondersteuning daar waar obstakels opduiken. No Man’s Land adviseert, begeleidt, ontwikkelt, organiseert, presenteert, publiceert en verbindt.

No Man’s Land heeft een samenleving voor ogen waarin kennis, tijd, netwerk, achtergrond, kapitaal, cultuur en andere middelen geen obstakel vormen voor ambitieuze makers. Met ons diverse aanbod stellen wij hen in staat om op eigen voorwaarden de artistieke identiteit te ontdekken, het creatieve proces vorm te geven en tot nieuwe producten te komen. In een tijd waarin prestaties, likes en aanzien topprioriteit lijken te eisen van artiesten en ondernemers, dagen wij je uit om je voet van het gaspedaal te halen.

No Man’s Land is een vrijplaats waar experiment wordt aangemoedigd. Voor ons zijn de breuk- en scheidslijnen, de tussenruimtes en de rafelranden de plaatsen waar het gebeurt: zolderkamers, oefenruimtes en thuisstudio’s. Plekken waar via onderzoek en ontwikkeling nieuwe creativiteit het licht ziet en waar via samenwerking nieuwe wegen ontdekt en bewandeld worden. Hierbij bieden wij de ondersteuning die makers nodig hebben om de volgende stap in hun creatieve proces te zetten. Ontdek ons aanbod:

No Man’s Land drijft op actualiteit en is zelf voortdurend in ontwikkeling. Stelt zich open, signaleert, verwerkt, analyseert en vertaalt. Heb jij de ambitie en visie en heb je ideeën voor No Man’s Land? We waarderen je initiatief. Neem contact met ons op.