Cultuurnota 2025 – 2028 | Een bewogen maand.

Algemeen / Algemeen

Woensdag 26 juni werd bekend dat het college van Burgemeester en Wethouders van Utrecht het advies van de adviescommissie voor de verdeling van de vierjarige subsidies voor de periode 2025 – 2028, ook wel bekend als de Cultuurnota, integraal overneemt.

Dit betekent dat het werkgebied waar No Man’s Land zich sterk voor maakt de komende vier jaar geen structurele subsidie gaat ontvangen van haar Gemeente Utrecht.
Uiteraard is dit een fikse domper, want naast budget voor makers uit de stad blijft erkenning uit voor ons werk. En dat is toch wat vreemd als er een aantoonbare sterke artistieke behoefte is van diverse makers uit stad en land, de projecten en de organisatie vier ijzersterke jaren doorgemaakt hebben, en we toch ook al 12 jaar binnen dezelfde regeling opgenomen zijn. Soms zijn dingen niet logisch.

Voor het komende jaar 2024 koersen we met dezelfde ambitie en betrokkenheid verder. Het huidige jaarprogramma gaat gewoon door. Wat de consequenties gaan zijn van deze uitkomsten zullen we vlot genoeg gaan merken. De vogel in volle vlucht uit de lucht schieten zal sterk invloed hebben wat betreft haar koers. We gaan ons beraden over hoe wij onze vlucht en koers kunnen weerleggen. Dat laten we zo spoedig mogelijk weten.

We willen iedereen die ons heeft gesteund in deze kwestie ontzettend bedanken. Onze petitie is 448 keer ondertekend, er zijn brieven gestuurd vanuit makers, belangenorganisaties, en collega’s naar de gemeenteraad en het college van de Gemeente Utrecht en we ontvingen vele steunbetuigingen. Dit betekent veel voor ons en geeft veel kracht om met partners de nieuwe wegen te blijven verkennen. Want de visie en ambitie blijven rechtovereind staan: We maken ons sterk voor een gezond makersklimaat en een bloeiend en artistiek cultureel ecosysteem.